Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. udokumentowana biegła umiejętność programowania w C i C++;
  2. biegła znajomość co najmniej jednego z wymienionych zagadnień: algebra liniowa, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, modelowanie molekularne, bioinformatyka;
  3. biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
  4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem lub innymi osiągnięciami, umożliwiająca swobodną komunikację w tym języku w mowie i piśmie.

Atutem będzie także:

udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim ze studentami na kierunkach o profilu biologicznym (np. bioinformatyka, biochemia, biotechnologia, biofizyka) albo ścisłym (np. chemia, fizyka, matematyka, informatyka).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 11.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 11.03.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 11.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2024