Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki lub stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii,
 • osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii udokumentowane dorobkiem publikacyjnym i czynnym udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • autorstwo publikacji w czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach recenzowanych publikacji naukowych,
 • doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowymi atutami będą:

 • udokumentowana aktywność w życiu naukowym o zasięgu międzynarodowym,
 • członkostwo w radach naukowych/redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkta
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 18.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.03.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 18.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2024