Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), w zakresie chemii analitycznej/chemii klinicznej/biochemii  nr oferty 2021-199

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie nauk chemicznych, farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych,
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 3. co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową w połączeniu ze spektrometrią mas (UHPLC-MS) lub wysokorozdzielczą spektrometrią mas (UHPLC-HRMS),
 4. doświadczenie w pracy z systemami MS Thermo Scientific będzie dodatkowym atutem,
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania i walidacji metod bioanalitycznych z zastosowaniem techniki UHPLC-MS,
 6. wiedza i umiejętność opracowywania efektywnych procedur oczyszczania próbek biologicznych przeznaczonych do analiz UHPLC-MS,
 7. preferowani będą kandydaci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie celowanych lub niecelowanych analiz metabolomicznych lub lipidomicznych,
 8. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 9. doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach zagranicznych będzie dodatkowo oceniane.

 

 

Zakres obowiązków:

 1. opracowywanie nowych metod bioanalitycznych do niecelowanych oraz celowanych analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych,
 2. przeprowadzanie analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych próbek biologicznych w oparciu opracowane protokoły analiz,
 3. monitorowanie poprawności działania urządzeń analitycznych podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych,
 4. aktywna współpraca z jednostkami POB-BIOS realizującymi projekty badawcze,
 5. pomoc przy opracowywaniu wyników badań,
 6. przygotowywanie cyklicznych raportów z przebiegu prowadzonych analiz,
 7. terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 9. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej,
 10. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 11. przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p. poż,
 12. należyta dbałość o powierzone mienie.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 23.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Dyrektor JCET
Data wytworzenia: 24.08.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 24.08.2021
Osoba publikująca: Witold Romański