Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis).

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis).

 

Do naszego zespołu badawczego poszukujemy obecnie naukowca, który będzie zaangażowany w projekt badawczy mający na celu zrozumienie molekularne podłoża zwiększonej przepuszczalności komórek śródbłonka z mutacją w genie HNF1A

w liniach hiPSCs uzyskanych od pacjentów z cukrzycą typu HNF1A-MODY.

Osoba na tym stanowisku stanie się częścią tworzącej się grupy dr Neli Kachamakova-Trojanowska, w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Wymagane szczegółowe kwalifikacje:

- Doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia);

- Doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów oraz znajomość techniki FACS, obrazowania; doświadczenie w analizy szlaków signalowych wapnia w komórkach będzie dodatkowym atutem; mile widziane doświadczenie w analizach bioinformatycznych albo metaboliki funkcjonalnej komórki;

- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim;

- Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;

- Umiejętność współpracy, sumienność, aktywność;

- Chęć poznawania i aplikowania nowych technik badawczych.

 

Dodatkowe wymagania związane z zatrudnieniem w projekcie NCN Sonata-Bis:

- w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

- uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 30.08.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 30.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka