Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii (w ramach projektu FNP TEAM)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (w ramach projektu FNP TEAM)

 

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie kandydata na pełnopłatne stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych na okres do 15 m-cy. Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznych przeciwko SARS-CoV-2 i innym wirusom.

 

Zadania przypisane do tego stanowiska:

 1. Pomoc w codziennych pracach eksperymentalnych, takich jak projektowanie, produkcja i oczyszczanie struktur DNA i nanostruktur białkowych, przyłączanie tych struktur do innych biologicznych makromolekuł.
 2. Przygotowywanie próbek do analiz strukturalnych, np. cryo-Em.
 3. Gromadzenie danych eksperymentalnych, biochemiczna i strukturalna charakteryzacja otrzymanych struktur.

 

Idealny kandydat powinien:

 1. Posiadać tytuł licencjata z jednej z następujących nauk: biochemia, chemia biologiczna, biologia molekularna, biologia  strukturalna lub dziedzin pokrewnych;
 2. Posiadać doświadczenie w przynajmniej jednym z:  biochemii białek, chemii lipidów, nanotechnologii DNA;
 3. Doświadczenie w technikach biologii strukturalnej oraz TEM i/lub mikroskopii sił atomowych biologicznych makromolekuł (w tym origami DNA) będzie mile widziane;
 4. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Posiadać zdolność dobrej organizacji pracy oraz dokumentacji pracy eksperymentalnej;
 6. Posiadać zdolność pracy w różnych dziedzinach i jest chętny do zdobywania wiedzy z nowych dziedzin;
 7. Potrafić współpracować;

 

Szczegóły oferty:

 • Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznej przeciwko SARS-CoV-2.
 • Doskonały trening: w naszej zróżnicowanej grupie będziesz w stanie nawiązać kontakty z naukowcami z całego Świata, posiadającymi doświadczenie w zakresie nowych umiejętności, w tym w projektowaniu origami DNA, biochemii enzymów, biologii strukturalnej, projektowaniu białek, Cryo-EM itp.
 • Kwota wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze 4 200 - 5 000 PLN , oczekiwane wynagrodzenie netto: około 3 600 pln/m-c (przy 12to m-cznym rocznym systemie wynagradzania)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w języku angielskim w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7A, pokój 3/12 lub w wersji elektronicznej na adres: jonathan.heddle@uj.edu.pl z dopiskiem „Team-Tech3”:

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik z grupy pracowników naukowo-technicznych
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Wytworzył: Dorota Nowińska-Bąk
Data wytworzenia: 20.09.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 20.09.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka