Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM: funkcja – kierownik Dziekanatu

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego: funkcja – kierownik Dziekanatu

Do zadań osoby pełniącej funkcję kierownika dziekanatu należeć będzie w szczególności:

 • kierowanie zespołem pracowników w celu efektywnej realizacji zadań dziekanatu, w tym nadzór nad terminowością i prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • monitorowanie i implementacja zmian w przepisach kształtujących zadania Wydziału, nadzorowanie realizowanych czynności wynikających z zapisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Statutu UJ oraz pozostałych aktów wewnętrznych uczelni, będących w kompetencji dziekanatu,
 • koordynowanie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów,
 • nadzór i koordynacja pracy Sekcji ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców,
 • koordynacja prac związanych z opracowaniem i procesem ewaluacji programów studiów,
 • nadzorowanie prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości oraz prawidłowości i kompletności danych w obowiązujących w Uczelni systemach informatycznych (np. USOS, Aplikacja Sylabus, POLON),
 • organizacja i obsługa administracyjna posiedzeń rady, komisji oraz innych ciał wydziałowych,
 • obsługa systemu ewaluacji pracowników Wydziału, w tym ocen okresowych nauczycieli akademickich, spraw związanych z samooceną działalności badawczej oraz współpraca w procesie zatrudniania nauczycieli akademickich,
 • organizowanie i koordynacja procesu planowania i realizacji zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad prawidłowością rozliczenia pensum dydaktycznego w poszczególnych jednostkach wydziałowych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianami struktury organizacyjnej wydziału, w tym dot. powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych,
 • współpraca w zakresie prowadzenia spraw dotyczących krajowej i zagranicznej działalności badawczej, badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej wydziału,
 • nadzór nad obsługą administracyjną studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale,
 • nadzór nad obsługą administracyjną Rady Dyscypliny Nauki medyczne i Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu,
 • obsługa administracyjna zadań związanych z działalnością specjalisty ds. ochrony danych osobowych na wydziale.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawne, administracyjne, ekonomiczne,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, prawa pracy, k.p.a.,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość programów pakietu MS Office.

Dodatkowo oczekujemy:

 • znajomości informatycznych systemów obsługi studiów (USOS),
 • kompetencji analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • doświadczenia w pracy w jednostkach kształcących na kierunkach medycznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: Pracownik administracyjny
Jednostka: Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM
Termin składania dokumentów: 18.11.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 30.09.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2022