Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, w dyscyplinie naukowej: matematyka, w związku z realizacją projektu pt. „Lipschitz Geometry of Real and Complex singularities”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

  Dodatkowe oczekiwania: 

1) posiadanie doświadczenia w pracy z teorią liczb i rzeczywistą geometrią algebraiczną. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 25.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data wytworzenia: 17.10.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Rresults of the competition
Data publikacji: 17.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2023