Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Przedsiębiorczości

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Przedsiębiorczości

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;
 • posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • co najmniej stopień doktora habilitowanego,
 • znajomość języków obcych.

Oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, 
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
 • dostęp do infrastruktury badawczej, 
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
 • dodatkowe świadczenia socjalne. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 25.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 21.10.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 21.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka