Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej w dyscyplinie nauki medyczne,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym np. udział w konferencjach i sympozjach naukowych, pełnienie funkcji recenzenta,
 • udział w realizacji projektów badawczych realizowanych m.in. z funduszy Narodowego Centrum Nauki,
 • doświadczenie we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na oddziale chirurgii ortopedyczno-urazowej oraz wykonywania zabiegów z tego zakresu,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu zajęć z zakresu fizjoterapii, ortopedii oraz traumatologii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Klinika Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 25.11.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 25.10.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2022