Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych (umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie nauki biologiczne, w zakresie antropologii biologicznej na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z zakresu nauk biologicznych;
 • posiadają w dorobku artykuły opublikowane w czasopismach naukowych z listy JCR, dot. biologii populacji historycznych;
 • posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania ekspertyz anatomo-antropologicznych;
 • posiadają umiejętności w zakresie przygotowywania materiału osteologicznego do badań izotopowych;
 • wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację oraz przygotowanie publikacji naukowych;
 • posiadają doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
 • posiadają doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego;
 • członkostwo w towarzystwach naukowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, 
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
 • dostęp do infrastruktury badawczej, 
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
 • dodatkowe świadczenia socjalne. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 26.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 26.10.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 26.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2023