Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej (1/2 etatu)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne w ramach realizacji projektu finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych pt. „Bringing molecular photomagnets to light - achieving magnets through visible light excitation at room temperature”, na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiada dorobek naukowy udokumentowany minimum trzema publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach chemicznych z listy filadelfijskiej;
 • tytuł zawodowy magistra nauk chemicznych uzyskany w okresie 5 lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • udokumentowana znajomość metod inżynierii krystalicznej oraz przeprowadzania syntez układów supramolekularnych z udziałem policyjanometalanów;
 • udokumentowana znajomość dyfrakcji rentgenowskiej na proszkach i monokryształach, uwzględniająca planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz analizę danych strukturalnych.

Opis Projektu:

Światło słoneczne jest najczystszą formą energii a jego wykorzystanie jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju technologicznego i socjo-ekonomicznego. Efekt fotomagnetyczny, w którym światło powoduje znaczące zmiany magnetyzacji układu molekularnego, jest potencjalnie jednym ze sposobów "pozyskiwania" energii słonecznej. Umożliwia również zapisywanie i odczytywanie informacji magnetycznej za pomocą światła. Efekt ten wykazują tzw. fotomagnetyki molekularne. Efekt fotomagnetyczny w układach molekularnych jest znany od ponad 20 lat, ale występuje jedynie w bardzo niskich temepraturach tzw. helowych, co skutecznie uniemożliawia ich zastosowanie. Celem projektu będzie odkrycie fotomagnesów, działających w temperaturze pokojowej oraz dokładne zbadanie mechanizmu ich działania. Realizacja projektu doprowadzi do przełomu nad badaniami fotomagnetyków oraz otworzy drogę do badań nad ich zastosowaniem w przedmiotach codziennego użytku.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • projektowanie i synteza oraz charakterystyka spektroskopowa;
 • strukturalna i fizyko-chemiczna oksokarbonów i ich form paramagnetycznych oraz polimerów koordynacyjnych z udziałem paramagnetycznych oksokarbonów jako mostków molekularnych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 18.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Wojciech Macyk
Data wytworzenia: 03.11.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 03.11.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2022