Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki  UJ

Kryteria kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Termin składania dokumentów: 29.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.01.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 18.01.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka