Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • Dorobek naukowy z zakresu psychologii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii myśli psychologicznej oraz psychopatologii;
  • Publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor;
  • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na kierunku psychologia. 

Mile widziane:

  • Dobra orientacja w zagadnieniach z zakresu metodologii, filozofii i historii nauki;
  • Znajomość kanonu filozofii.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 25.01.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 25.01.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024