Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Streszczenie:
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie badań             nad krzemieniarstwem i zastosowaniem pigmentów w epoce kamienia;
  • są autorami monografii książkowej na ten temat;
  • posiadają doświadczenie w procedurach analitycznych z zastosowaniem mikroskopii optycznej, SEM, EDS, XRF;
  • posiadają doświadczenie terenowe zdobyte na paleolitycznych i neolitycznych otwartych i jaskiniowych stanowiskach europejskich i bliskowschodnich;
  • posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie problematyki epoki kamienia;
  • posiadają doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem badawczym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 26.01.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 26.01.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka