Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu „Dioscuri Centre for Structural Dynamics of Receptors” na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • stopień doktora nauk biologicznych, chemicznych lub fizycznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptu;
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biochemii i/lub biologii strukturalnej i/lub biofizyki i/lub analizy dużych objętości danych;
 • doświadczenie w procesowaniu i analizie czasowo rozdzielczych seryjnych danych krystalograficznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności interpersonalne;
 • praca pod presją czasu;
 • doskonałe zdolności komunikacyjne.

 

Opis Programu /Projektu:

Prace badawcze dotyczą ,,Mechanizmów molekularnych receptorów białkowych - badanie dynamiki strukturalnej metodą czasowo rozdzielczej krystalografii rentgenowskiej” pod kierownictwem Dr. Przemysława Nogły Prof. UJ w ramach grantu Dioscuri  (https://www.mpg.de./dioscuri).

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 16.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 02.02.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULTS OF SELECTION PROCEDURE
Data publikacji: 02.02.2024
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2024