Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dyscyplinie bioinformatyka.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych;

5) kandydat powinien być ekspertem w bioinformatyce ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w analizie danych genomicznych, transkryptomicznych, proteomicznych i metabolomicznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 31.03.2021
Data wytworzenia: 23.12.2020
Data publikacji: 23.12.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2021

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 22.02.2021 10:05 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 23.12.2020 11:25 Rafał Kiszka