Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Fizyki Chemicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie spektroskopia molekularna i spektroskopia chiralooptyczna do pracy w projekcie OPUS 19 pt.: „Superwydajna nanoantena molekularna do transferu chiralności do otoczenia - badania z użyciem wibracyjnej aktywności optycznej (VOA)”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w wykonywaniu pomiarów spektroskopowych, preferencyjnie w zakresie spektroskopii chiralooptycznych;
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu obliczeń kwantowo-chemicznych i analizie widm spektroskopowych;
  • są zainteresowane pracą z nowymi technikami i w nowych obszarach badawczych;
  • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 17.04.2021
Data wytworzenia: 25.02.2021
Data publikacji: 25.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2021

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 23.04.2021 09:59 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 25.02.2021 08:03 Rafał Kiszka