Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN OPUS 19) w dyscyplinie/w zakresie nauki biologiczne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o zamknięciu konkursu.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Data wytworzenia: 01.03.2021
Data publikacji: 01.03.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 12.03.2021 14:38 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 01.03.2021 14:43 Rafał Kiszka