Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w Małopolskim Centrum Biotechnologii // Competitive selection process for the post of an assistant at Małopolska Centre of Biotechnology

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Rekrutujemy asystenta mającego dołączyć do projektu OPUS zatytułowanego „Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej”. Asystent będzie zaangażowany w jeden lub więcej z następujących zadań:

  • analiza ilosciowa i jakosciowa exosomów;
  • analiza transkrypcji mRNA (qPCR);
  • analiza składu lipidów wewnątrzkomórkowych;
  • analiza ultrastruktury oocytów i zarodków (TEM),
  • analiza peroxydacji lipidów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

2) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej;

3) przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Rector of the Jagiellonian University announces a competitive selection process for the post of an assistant at Małopolska Centre of Biotechnology.

We recruit for the postdoctoral position the scientist interested to work in the project entitled Studies on the influence of intracytoplasmic lipids on the length of embryonic diapause.

  • Quantitative and qualitative analysis of exosomes;
  • Transcription analysis (qPCR);
  • Analysis of intracytoplasmic lipids;
  • Ultrastructural analysis of oocytes and embryos;
  • Analysis of lipid peroxidation.

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.4) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 166 of the Statute of the Jagiellonian University:

1) Holding at least a Master’s degree, Master of Science degree or an equivalent degree;

2) Exhibiting aptitude for research work;

3) Being prepared for carrying out teaching work – this requirement does not apply to candidates for positions in the research staff member group.

Please see attached document.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 31.03.2021
Data wytworzenia: 26.02.2021
Data publikacji: 01.03.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2021

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 10.06.2021 09:22 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 01.03.2021 15:22 Rafał Kiszka