Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości, w związku z realizacją POB Society of the Future w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;
 • posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Idealny kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w preferowanych dyscyplinach: ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości;
 2. posiada udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej, w szczególności posiada dorobek naukowy potwierdzający dotychczasową międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. Jako atut będzie uznane odbycie stażu podoktorskiego (post-doc) na zagranicznej uczelni, w zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub w innej zagranicznej jednostce naukowej;
 3. posiada co najmniej trzy publikacje w czasopismach indeksowanych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanitiess Citation Index, JCR, materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus;
 4. posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej np. jako kierownik/kierowniczka projektu, główny wykonwca/ wykonawczyni lub współwykonawca/współwykonawczyni przynajmniej jednego zakończonego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych;
 5. posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji;
 6. posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 7. posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Opis Programu /Projektu

W ramach finansowania osoba zatrudniona będzie realizować projekt wpisujący się w tematykę jednego z obszarów badawczych POB FutureSoc  (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas)

 

Oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, 
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
 • dostęp do infrastruktury badawczej, 
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
 • dodatkowe świadczenia socjalne. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 25.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 25.10.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 25.10.2022
Osoba publikująca: Witold Romański