Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN OPUS LAP "Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków", nr PSP: K/PBO/000864

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych; 
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

  • posiadają podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki;
  • znają język angielski.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 27.10.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 27.10.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2023