Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Zakładzie Negocjacji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zachowań organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konsekwencji zastosowania zaawansowanych technologii cyfrowych w organizacjach, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Zakładzie Negocjacji

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • udokumentowany dorobek publikacyjny;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów naukowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 09.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 09.11.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 09.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka