Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie farmakologii doświadczalnej, w ramach realizacji projektu WAVE-UNISONO pt. „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”, nr oferty 2022-238

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach farmakologicznych in vivo/ex vivo;
 2. doświadczenie w zakresie pomiarów funkcji śródbłonka in vivo, ex vivo, biologii naczyniowej, badania śródbłonka in vitro;
 3. udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami;
 4. doświadczenie i wiedza w zakresie: oceny zmian starzenia, pomiary mikroskopii fluorescencyjnej, molekularnej i analizy biochemiczne; przygotowanie próbek; barwienia histologiczne, immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne;
 5. aktywny udział w nauce przejawiający się w szczególności udziałem w naukowych konferencjach zagranicznych i krajowych;
 6. osiągnięcia naukowe w postaci publikacji, szkoleń, udziałów w projektach badawczych;
 7. doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 8. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 9. doświadczenie i pasja do pracy naukowej.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 1. udział w realizacji projektu Weave „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”: finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
 2. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu: ocena funkcji śródbłonka i zmian przepuszczalności, ocena zmian starzenia, pomiary mikroskopem fluorescencyjnym, analizy molekularne i biochemiczne; przygotowanie próbek; barwienia histologiczne, immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne;
 3. integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;
 4. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów, pomoc w eksperymentach in vivo/ex vivo na małych zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy);
 5. przygotowywanie raportów okresowych;
 6. przygotowywanie publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;
 7. aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;
 8. aktywna współpraca ze wszystkimi zespołami JCET;
 9. dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin składania dokumentów: 28.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 14.11.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2023