Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN Sheng 2 pt. Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, w dyscyplinie: nauki biologiczne

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

  1. Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych;  
  2. Biegła znajomość metod hodowli komórek;  
  3. Doświadczenie w stosowaniu technik inżynierii genetycznej;  
  4. Doświadczenie w badaniach na zwierzętach;  
  5. Doświadczenie w innych technikach biologii molekularnej;  
  6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.  

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 14.11.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 14.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022