Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii, w dyscyplinie: nauki biologiczne

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

  • posiadać wiedzę specjalistyczną z zakresu biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub w dyscyplinie związanej z tzw. life science, 
  • posiadać duże doświadczenie w biologii molekularnej, genetyce drożdży i biochemii białek/RNA, 
  • posiadać międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (najlepiej prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach badawczych przez co najmniej 3 lata), 
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
  • posiadać dobre umiejętności prezentacji (idealny kandydat powinien mieć w dorobku przynajmniej jedno wystąpienie na międzynarodowej konferencji), 
  • być zainteresowany pracą w środowisku multidyscyplinarnym, silnie nastawionym na współpracę, 
  • aktywnie współpracować z innymi członkami laboratorium, 
  • posiadać w dorobku co najmniej jedną publikację naukową jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie (ISIS WoS, w ciągu ostatnich 3 lat).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 15.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 15.11.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 15.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2023