Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ogłoszenie o konkursie Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

1. Kandydatem na Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu może być tylko osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), tj.:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinarną;

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: Dyrektor
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Termin składania dokumentów: 09.12.2022
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 28.11.2022
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 28.11.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa