Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu "Dioscuri Center for Structural Dynamics of Receptors"

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

  • doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptu  
  • doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biochemii i/lub biologii strukturalnej i/lub biofizyki i/lub analizy dużych objętości danych 
  • mile widziana rozprawa doktorska w trakcie przygotowania 
  • biegła znajomość języka angielskiego 
  • umiejętność pracy w zespole 
  • umiejętności interpersonalne 
  • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 13.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 29.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 29.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2023