Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w zakresie chemii materiałów molekularnych w ramach realizacji projektu pt. „Chiral Metal-Based Luminophores for Multi-Field Responsive Bistable Switches” akronim LUMIFIELD, finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiada dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi w czasopismach chemicznych o zasięgu międzynarodowym, w szczególności publikacjami z dziedziny badań funkcjonalnych materiałów molekularnych oraz teoretycznego opisu właściwości magnetycznych i optycznych takich materiałów;
 • posiada udokumentowane doświadczenie badawcze i wysoki poziom kompetencji w dziedzinie badań materiałów molekularnych ze szczególnym uwzględnieniem badań strukturalnych (dyfraktometria rentgenowska) oraz badań właściwości magnetycznych i optycznych, w tym luminescencyjnych, materiałów krystalicznych z użyciem metod eksperymentalnych (magnetometria squid, spektrofluorymetria UV-vis-NIR) i teoretycznych (metody ab initio, metody DFT);
 • umiejętność systematycznej pracy oraz zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych;
 • posiada doświadczenie i szczególne zainteresowanie badawcze w badaniach właściwości magnetycznych i optycznych materiałów za pomocą metod teoretycznych (ab initio, DFT), rozwijania takich metod i ich adaptacji do potrzeb realizowanego projektu;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 

Opis Programu /Projektu:

Projekt LUMIFIELD dotyczy poszukiwania ścieżek syntetycznych w kierunku nowej generacji funkcjonalnych materiałów molekularnych, których właściwości optyczne, w tym fotoluminescencja oraz kołowo spolaryzowana luminescencja, będą przełączane za pomocą szeregu bodźców fizycznych (pole magnetyczne, elektryczne, światło).

W projekcie materiały takie będą otrzymywane i badane metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi. Materiały ww. będą mogły być wykorzystane jako zaawansowane pamięci optyczne o imponującej gęstości zapisu informacji.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Wojciech Macyk
Termin składania dokumentów: 12.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Wojciech Macyk
Data wytworzenia: 28.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2022-11-28 07:14:57
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 161