Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Sekcji Zarządzania Projektami Działu Nauki CM

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Sekcji Zarządzania Projektami Działu Nauki CM

Opis stanowiska:
Wsparcie Kierowników Projektów, badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w realizacji projektów naukowych. Pracując na tym stanowisku zdobędziesz unikalne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu.

Zadania:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie aplikowania o środki finansowe oraz prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych ze środków uczelni oraz ze źródeł zewnętrznych, 
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków, zatrudnienia w projektach, przygotowania zamówień na zakupy towarów i usług, 
 • monitoring projektów i nadzór nad ich prawidłową realizacją - analiza harmonogramów, zadań badawczych oraz planowanych wydatków pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, zarządzanie zmianami w projektach, 
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, wniosków i formularzy związanych z zamówieniami, kart pracy i innych dokumentów związanych z realizacją projektów, 
 • wsparcie kierowników projektów w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zgód niezbędnych do realizacji badań, w tym m.in. zgody szpitali i podmiotów wykonujących działalność leczniczą na prowadzenie badań naukowych na ich terenie.

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe, 
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie relacji z naukowcami, efektywna komunikacja, asertywność,
 • samodzielność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, zdolność aktywnego poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się problemów, inicjatywa, proaktywność, 
 • doskonała organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu, 
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office, 
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego. 
 • gotowość do przemieszczania się pomiędzy jednostkami UJ Collegium Medicum (adekwatnie do obsługiwanych jednostek UJ CM).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Dział Nauki UJ CM
Termin składania dokumentów: 01.03.2021
Data wytworzenia: 08.02.2021
Data publikacji: 08.02.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior