Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Warunkiem finansowania etatu w ramach konkursu Opus17 NCN jest dodatkowo:

1)            spełnienie przez kandydata warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki, które są zapisane w   dokumentacji konkursowej dla projektu Opus 17,

2)            doświadczenie w pracy laboratoryjnej,

3)            doświadczenie w metodach biologii molekularnej (w tym: PCR, qPCR, klonowanie, etc) pracy z mikroorganizmami oraz roślinami,

4)            praktyczna znajomość technik chromatograficznych stosowanych do oczyszczania białek,

5)            umiejętność analizy danych naukowych,

6)            udokumentowany dorobek naukowy publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

7)            dobra znajomość języka angielskiego,

8)            zdolność do samodzielnej pracy i motywacja do dalszego rozwoju,

9)            umiejętność prezentowania wyników badań,

10)          sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,

11)          wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 20.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 20.04.2021
plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 20.04.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021