Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 (ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
  • znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej;
  • osiągniecia w pracy organizacyjnej.

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
  • udokumentowany istotny dorobek naukowy z dziedziny fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego wyrażony publikacjami w międzynarodowym specjalistycznym piśmiennictwie o łącznym IF > 35, całkowitej liczby cytowań co najmniej 350, w tym bez autocytowań co najmniej 340 (Web of Science), indeks Hirscha >7;
  • znacząco powiększony dorobek po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego;
  • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego (w tym próby ergospirometryczne, wysiłkowe testy terenowe, laboratoryjne pomiary siły i mocy mięśni);
  • planowanie i prowadzenie badań nad wpływem kontrolowanego treningu fizycznego na wydolność fizyczną ludzi i status hormonalny;
  • wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania fizjologii i fizjologii wysiłku fizycznego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Wytworzył: Katarzyna Zębala
informacja o konkursie
Data publikacji: 22.04.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior