Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych  na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie spektroskopii ramanowskiej, próbek biologicznych, analizy chemometrycznej w projekcie Team – Net pt.:” Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych.” 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  

 1. posiadają co najmniej stopień doktora (maksymalnie do 5 lat po otrzymaniu stopnia doktora) w dziedzinie chemii, biologii lub nauk pokrewnych, 
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  w tym publikacje w czasopismach o szerokim zasięgu międzynarodowym, 
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach
  i sympozjach,  
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 5. otrzymały wysoką ocenę pracy doktorskiej, 
 6. posiadają doświadczenie w pracy z spektroskopią ramanowską próbek biologicznych (w tym komórek) oraz analizą chemometryczną danych spektroskopowych, 
 7. posiadają doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 15.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 30.04.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 30.04.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2021