Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  ze środków OPUS  pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) W momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, kognitywistyki, informatyki, lub nauk pokrewnych. Osoby, które w momencie składania dokumentów konkursowych nie posiadają jeszcze stopnia doktora winny:

   a) dostarczyć oświadczenie (podpisane przez promotora) o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony,

   b) dostarczyć dyplom doktorski niezwłocznie po uzyskaniu stopnia, a przed podjęciem zatrudnienia na stanowisku post-doca,

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3) biorą czynny udział w życiu naukowym,

4) w momencie zatrudnienia nie przekroczyły 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora

 

Dodatkowo kandydat/tka powinien/powinna posiadać:

5) udokumentowane umiejętności w projektowaniu, przeprowadzaniu badań i analizie danych fMRI i/lub sMRI lub gotowość szybkiego, i w dużej mierze samodzielnego, ich opanowania,

6) zainteresowania w obszarze neurobiologii funkcji poznawczych,

7) rekomendacje samodzielnych pracowników naukowych,

8) dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

9) przynajmniej jedną publikacją naukową z obszaru nauk eksperymentalnych,

10) wysoką motywację do pracy,

11) umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,

12) pracowitość i samodyscyplinę,

13) umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole.

 

Preferowani będą kandydaci spełniający poniższe kryteria:

1. zainteresowania naukowe dotyczące neuronalnych podstaw przetwarzania języka i dwujęzyczności,

2. zrozumienie podstawowej specyfiki badań neurolingwistycznych,

3. doświadczenie w prowadzeniu badań psychologicznych z zakresu psycholingwistyki lub Psychologii poznawczej i/lub neuronauki,

4. znajomość podstaw Matlaba i/lub Pythona lub gotowość do ich szybkiego opanowania,

5. znajomość Basha (obsługa konsoli Linuxa i tworzenie skryptów),

6. udokumentowane doświadczenie i zaawansowane umiejętności analizy danych statystycznych,

7. umiejętność projektowania eksperymentów i analizy danych MVPA (np. z wykorzystaniem PyMVPA).

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 29.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 30.04.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 30.04.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021