Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na  3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie/ w zakresie nauki społeczne lub humanistyczne.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe oczekiwania od kandydatów:

  1. posługują się biegle językiem angielskim;
  2. dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

 

OPIS STANOWISKA: Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych zatrudni na stanowisku Adiunkta trzech badaczy zainteresowanych prowadzeniem badań z zakresu ogólnej tematyki “Uses and abuses of the past – the democratisation of symbolic resources, power and legitimization”

W szczególności sugeruje się następujące obszary badań:

• Mythologisation and sacralisation of politics; escape from freedom or escape from reason,

• Populism, traditionalism and ontological security,

• Gender democracy and the uses of tradition in debating women's rights,

• Political parties today – politics of interest or politics of identity,

• Od kandydatów oczekujemy przesłania propozycji tematu badań, które chcieliby przeprowadzić w ciągu roku zatrudnienia w Centrum Taubego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt (3 etaty)
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Centrum Taubego Badań Zaawansowanych w Dziedzinie Nauk Społecznych
Termin składania dokumentów: 06.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. Paweł Laidler Dyrektor Centrum Taubego Badań Zaawansownych w Dziedzinie Nauk Społecznych
Data wytworzenia: 05.05.2021
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Data publikacji: 05.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2021