Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w pracowni Max-Planck Laboratory Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 17

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w pracowni Max-Planck Laboratory Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 17 w zakresie biochemii i biologii strukturalnej

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)         posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)         posiadają predyspozycje do pracy badawczej,

Dodatkowo:

3)         mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii strukturalnej,

4)         biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

5)         posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej,

6)         posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której jest wiodącym autorem.

 

Oczekuje się, że kandydat/tka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:

1.         ekspresji białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych,

2.         oczyszczania białek metodami chromatograficznymi,

3.         krystalizacji białek i kompleksów białkowych,

4.         pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej z wykorzystaniem źródeł promieniowania synchrotronowego,

5.         rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych z wykorzystaniem oprogramowania XDS, ccp4, Phenix.

Osoba będzie odpowiedzialna za niezależną koordynację zadań, podejmowanie racjonalnych i logicznych decyzji w celu rozwiązywania problemów, wprowadzanie nowych technik i narzędzi.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii
Data wytworzenia: 19.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 19.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2021