Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w zakresie projektu finansowanego z grantu ERC Consolidator dla dr hab. Sebastiana Glatta w dziedzinie biologii molekularnej i strukturalnej

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej komórki lub pokrewnych nauk biologicznych;

2) posiadają wysokie kwalifikacje w dziedzinie biologii molekularnej, biologii strukturalnej lub biologii tRNA;

3) posługują się biegle językiem angielskim w mowie i w piśmie (warunek niezbędny);

4) posiadają doskonałe umiejętności prezentacji (wystąpienie na co najmniej jednej międzynarodowej konferencji naukowej będzie dodatkowym atutem);

5) posiadają w dorobku co najmniej jedną publikację jako pierwszy autor w czasopiśmie naukowym recenzowanym o międzynarodowym zasięgu;

6) posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego poza granicami Polski.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 29.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Danuta Earnshaw, prof. UJ Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 15.06.2021
Plik dopobrania
Download File
Data publikacji: 15.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2021