Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN MOZART 1 pt. „Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych”, nr PSP: K/WZA/00006, w dyscyplinie: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają stopień doktora; 

2)  posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3)  biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe oczekiwania:

4)       posiadają doświadczenie w pracy laboratoryjnej:  

  • posiadają doświadczenie w podstawowych technikach pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy), 
  • posiadają znajomość technik biologii molekularnej, 
  • posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu technik mikroskopowych, 
  • posiadają umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych in vitro, 
  • posiadają doświadczenie w cytometrii przepływowej; umiejętność sortowania komórek będzie dodatkowym atutem,  
  • posiadają umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych, 

5) posiadają doświadczenie w pracy w projektach badawczych, 

6) posługują się biegle j. angielskim, 

7) posiadają umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji, 

8) posiadają umiejętność pracy w zespole, 

9) zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 11.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 13.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 13.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka