Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu ERC pn. „What does your blood remember. The memory of hematopoietic stem cells”, nr PSP: Z/HEU/00007, w zakresie: nauki biologiczne 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 1. posiadają co najmniej stopień doktora; 
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe oczekiwania: 

 1. posiadają doświadczenie w pracy w projektach badawczych potwierdzone współautorstwem w czasopismach naukowych, w szczególności: 
  1. doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy); doświadczenie w tworzeniu myszy transgenicznych będzie dodatkowym atutem, 
  2. doświadczenie w wykonywaniu analiz transkryptomu na poziomie pojedynczej komórki z wykorzystywaniem sekwencjonowania RNA lub podobnych technikach,
  3. doświadczenie w cytometrii przepływowej i sortowaniu komórek,  
  4. posiadają praktyczną umiejętność analizy danych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych, 
 2. posługują się biegle językiem angielskim, 
 3. posiadają umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji, 
 4. posiadają doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i prezentacji wyników na międzynarodowych konferencjach,   
 5. posiadają umiejętność pracy w zespole i koordynowania, wspierania pracy doktorantów.  

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 11.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 13.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 13.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka