Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki Stosowanej w ramach realizacji programu IDUJ POB DIGIWord pt. „Machine Learning algorithms and applications in High Energy Physics”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 2. Wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowo atutem będzie to, iż:

 1. Publikują w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021; w tym w czasopismach i konferencjach zaliczanych do dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja (lista tych czasopism znajduje się na stronie ministerstwa:
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych),
 2. Wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach;
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności,

                w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu,

                i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania:

 • publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
 • rozwijanie własnych pomysłów badawczych,
 • angażowanie się w prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ, w szczególności preferowane będą tematy powiązane z:
  • zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w projektowaniu wspomaganym komputerowo i przetwarzaniu wiedzy,
  • symulacjami Monte-Carlo w fizyce wysokich energii,
  • zastosowania metod statystycznych w analizie danych wielowymiarowych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę na czas określony wynoszący 24 miesiące;
 2. Wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie zasadnicze i dodatek na okres 24 miesięcy;
 3. Szeroką współpracę naukową z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
 4. Uczestnictwo w grancie badawczym, w którego ramach zapewnione są dodatkowe środki na wyjazdy konferencyjne jak i współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 14.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 21.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 21.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka