Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych w dyscyplinie nauki biologiczne w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki OPUS19, pt. „Czy koadaptacja cytojądrowa napędza specjację u płazów?”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk biologicznych;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. posiadają dorobek naukowy w dziedzinie zoologii i/lub biologii ewolucyjnej, udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 2. posiadają umiejętności praktyczne:
 • doświadczenie w laboratorium genetycznym (np. izolacja DNA, PCR),
 • doświadczenie w obróbce sekwencji DNA i/lub podstawowe umiejętności bioinformatyczne (w BASH, PYTHON, R lub podobne);
 1. wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
 2. mają możliwość intensywnej pracy w okresie czerwiec – sierpień, związanej z utrzymaniem hodowli płazów

i prowadzeniu prac pomiarowych na kijankach;

 1. posiadają chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego w zakresie genetyki specjacji,
 2. wykazują się samodzielnością i bardzo dobrą organizacją pracy.

Na dzień zatrudnienia w projekcie kandydat musi spełniać wszystkie wymogi określone dla stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez NCN, konkurs OPUS19.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 06.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii
Data wytworzenia: 06.10.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 06.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2022