Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie spektroskopii molekularnej układów biologicznych, spektroskopii chiraloptycznej, w ramach realizacji projektu OPUS 18 pt. „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie metod fizyki chemicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej i chemii biologicznej z nastawieniem na metody spektroskopii absorpcyjnej i oscylacyjnej;
 2. znajomość metod spektroskopii chiralooptycznej;
 3. doświadczenie w pracy z biologicznymi układami makromolekularnymi, przede wszystkim z układami białkowymi;
 4. dodatkowym atutem będzie doświadczenie i wiedza w zakresie syntezy chiralnych układów supramolekularnych, oraz związków kompleksowych, w tym kompleksów Eu(III);
 5. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 6. dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 7. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Zakres obowiązków:

 • udział w realizacji projektu OPUS18 „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek - indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki;
 • projektowanie, przygotowanie i prowadzenie eksperymentów na modelowych układach białkowych oraz na układach białkowych pochodzenia biologicznego;
 • projektowanie i synteza sond CPL (spolaryzowanej kołowo luminescencji) opartych o Eu(III);
 • przygotowanie układów kompleksowych białko-sonda;
 • wykonywanie pomiarów spektroskopowych;
 • monitorowanie poprawności działania spektrometrów podczas prowadzonych pomiarów oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych;
 • analiza i opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań;
 • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań;
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET;
 • opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 11.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 11.10.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 11.10.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2022