Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychofizjologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychofizjologii, w dyscyplinie psychologia, w zakresie neuronauka poznawcza, w ramach realizacji projektu OPUS 16 pt. „Słuchowe odpowiedzi EEG stanu ustalonego z zakresu oscylacji gamma: wpływ fizjologicznych i patologicznych zmian w pobudzeniu mózgu”

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports,
 • wiedza w zakresie badań eksperymentalnych z użyciem EEG
 • umiejętność programowania (preferowany język MATLAB lub Python),
 • doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych analiz sygnałów bioelektrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem EEG),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Do obowiązków adiunkta będzie należało:

 • opracowanie danych EEG,
 • rozpowszechnianie wyników badań,
 • integracja wyników projektu i analiza statystyczna,
 • przygotowanie i składanie manuskryptów, udział w procesie recenzyjnym,
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Marek Binder, prof. UJ.

Oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, 
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
 • dostęp do infrastruktury badawczej, 
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
 • dodatkowe świadczenia socjalne. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 10.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 14.10.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.10.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2022