Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN OPUS 17 pt. „Molekularne podstawy procesu hypuzynacji”

 

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

 

Idealni kandydaci: 

 • mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii strukturalnej, 
 • biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
 • posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej, 
 • posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której są wiodącym autorem. 

Ponadto oczekuje się, że kandydat/tka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie: 

 1. ekspresji białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych i eukariotycznych,
 2. oczyszczania białek metodami chromatograficznymi, 
 3. doświadczenie w pomiarach kriomikroskopii elektronowej (cryoEM), 
 4. przygotowania próbek białkowych do badań z wykorzystaniem spektrometrii mas i znakowania,
 5. doświadczenie w badaniu oddziaływań białkowych z wykorzystaniem metody koimmunoprecypitacji.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 17.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 03.11.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 03.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022