Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN OPUS 20 pt. "Czy to fejk? Jak znaczenie, uwaga i emocje kształtują postrzeganą prawdziwość zdjęć dziennikarskich" w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 1. Posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (kognitywistyka, neurobiologia, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko asystenta naukowego (t.j. luty 2023);
 2. Posiada doświadczenie w planowaniu i/lub prowadzeniu badań i/lub brał(a) udział w projektach badawczych z zakresu eye-trackingu i/lub psychofizjologii;
 3. Jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index;
 4. Jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych;
 5. Ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. SPSS, R);
 6. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 7. Ma umiejętność programowania pozwalającą na pisanie procedur badawczych (znajomość języka Python lub Matlab będzie atutem);
 8. Doświadczenie z modelami Machine Learning i Deep Learning (np. Pytorch, Tensorflow) będzie atutem;
 9. Doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym i/lub zespołem badawczym będzie atutem.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu, w tym organizacja pracy zespołu badawczego,
 2. przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych,
 3. prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach,
 4. wstępna obróbka surowych danych z użyciem dedykowanego oprogramowania,
 5. przeprowadzanie analiz statystycznych,
 6. interpretacja wyników,
 7. przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 8. prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 9. udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 10. gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. dziennie (okresowo możliwość pracy zdalnej).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficzny dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 25.01.2023
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 25.01.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023