Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Badań Mózgu

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie neuronauki poznawczej w Centrum Badań Mózgu

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • biegła znajomość języka angielskiego (poziom minimum C1),
 • odpowiedni do zakresu konkursu dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym (współautorstwo publikacji w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports, autorstwo lub współautorstwo wystąpień na międzynarodowych konferencyjnych naukowych, realizacja staży naukowych),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie neurobiologii poznawczej z wykorzystaniem metodologii rezonansu magnetycznego,
 • kompetencje w zakresie zaawansowanych metod analizy danych, a szczególnie doświadczenie w akwizycji, kontroli jakości i analizie danych MRI (SPM, FSL, Freesurfer, etc.),
 • dobra znajomość programowania w języku Python i/lub R,
 • kompetencje w zakresie metodologii badań psychologicznych i neurobiologicznych,
 • znajomość standardu BIDS.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • opracowanie standaryzowanych metod przygotowania i kontroli jakości danych MRI dla celów CBM,
 • analiza danych MRI związanych z wybranymi projektami realizowanymi w CBM,
 • udział w przygotowaniu publikacji w czasopismach indeksowanych na liście JCR,
 • prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,
 • udział w spotkaniach zespołu CBM
 • przygotowanie i złożenie w trakcie okresu zatrudnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Centrum Badań Mózgu
Termin składania dokumentów: 27.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Centrum Badań Mózgu prof. dr hab. Michał Wierzchoń
Data wytworzenia: 27.01.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 27.01.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2023