Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie fizyki teoretycznej w ramach realizacji projektu pt. „Nowa fizyka w świetle pierwotnych reliktów z wczesnego Wszechświata” w Zakładzie Teorii Układów Złożonych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
  • posiadanie wiedzy w zakresie:
  • kosmologii
  • fal grawitacyjnych.

Opis Programu /Projektu:

Projekt poświęcony jest poszukiwaniu nowej fizyki w trzech pierwotnych pozostałościach z wczesnego Wszechświata: stochastycznym tle fal grawitacyjnych, pierwotnych czarnych dziurach i pierwotnym polu magnetycznym. Projekt ma na celu zbadanie pochodzenia, ewolucji i efektów obserwacyjnych tych trzech pierwotnych pozostałości.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

Współpraca z doktorantami. Upowszechnianie wyników w międzynarodowych czasopismach recenzowanych oraz wystąpieniach konferencyjnych lub seminaryjnych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 26.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 30.01.2023
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 30.01.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka