Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki Komórki, na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu OPUS LAP pt. „Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków”, w  Zakładzie Biofizyki Komórki, na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki,
  • znają język angielski.

Opis Programu /Projektu:

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/498044-pl.pdf

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 01.02.2023
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 01.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023