Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu SONATA BIS 10 pt. „Technologie kosmiczne, surowce i społeczności ‘multiplanetarne’: Eksploracja kosmosu i wyobrażenia życia w klimatycznie zmieniającym się świecie” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. złożenie propozycji indywidualnego projektu badawczego, którego cele będą zgodne z założeniami programu zespołu badawczego; 
  2. spełnienie przez kandydata/tkę warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki, które są zapisane w dokumentacji konkursowej dla projektu SONATA BIS 10.
  3. dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych; 
  4. doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
  5. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego i czynny udział w życiu naukowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 12.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 02.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 02.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2023