Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie biologii rozwoju do realizacji projektu „Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa” w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • Doktorat z dziedziny nauk o ziemi, najlepiej biologii, medycyny lub podobniej (biochemia, biologia medyczna, biotechnologia).
 • Doświadczenie w zakresie biologii komórek i zarodków oraz znajomość technik obrazowania oraz biologii molekularnej, doświadczenie w przeprowadzaniu chirurgii na zwierzętach (mysz), doświadczenie w przeprowadzaniu testów metabolicznych i behawioralnych na modelach zwierzęcych.
 • Doświadczenie w mikromanipulacji i hodowli oocytów i zarodków oraz ich analizie molekularnej.
 • Znajomość analiz mikropęcherzyków i egzosomów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.
 • Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego.
 • Umiejętność współpracy, sumienność, aktywność.
 • Chęć poznawania nowych technik badawczych.
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tj. 2023 r.
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 • Kierownik projektu, którego tyczy się ogłoszenie konkursowe, nie może być promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

 

Opis Programu /Projektu:

Projekt OPUS 21, pt. „Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa”, PSP nr K/PBO/000896

Projekt zweryfikuje czy maksymalizacja wielkości blastocysty determinuje powodzenie ciąży i zdrowie po-urodzeniowe potomstwa. Ponieważ nie wiadomo, jaka wielkość blastocysty jest optymalna pod względem potencjału rozwojowego, najpierw ocenimy rozwój blastocysty w czterech progresywnych stadiach wzrostu (6, 8, 10 dzień rozwoju) w porównaniu do normalnego (4 dzień rozwoju ). Aby opóźnić implantację do wymaganego czasu wzrostu blastocysty, samice zostaną poddane owarektomii w 2 dpc, a następnie blastocysty od młodych płodnych myszy, w zaawansowanym wieku oraz i hodowane in vitro zostaną ocenione pod względem cech strukturalnych i funkcjonalnych. Ostatecznie część blastocyst w optymalnym stadium wzrostu (zdefiniowanym na podstawie wyników wcześniejszych eksperymentów) zostanie przeniesiona do biorczyń w ciąży rzekomej w celu oceny pełnego rozwoju i długoterminowego zdrowia potomstwa.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 15.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii
Data wytworzenia: 13.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 13.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2023