Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie inżynierii białkowej w ramach realizacji projektu NCN SONATA 14 pt. "Ewolucja w warunkach laboratoryjnych białek o wysokiej gęstości ładunku, przy pomocy silnie naładowanych klatek białkowych w skali nano" w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z tym projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki i biologia chemiczna;
 • wykazują znajomość tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu,
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • spełniają kryteria formalne konkursu określone przez Narodowe Centrum Nauki (Stanowisko Rady NCN_Post-doc )
 • posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowej / laboratoryjnej, mile widziane w ewolucji ukierunkowanej;
 • posiadają wysoką motywacja do realizacji projektu inżynierii białek;
 • wykazują się publikacją co najmniej jednego artykułu, jako pierwszy autor, w czasopiśmie recenzowanym (jeżeli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długi czas recenzji, zgłoszenie patentowe itp., proszę zaznaczyć to we wniosku);
 • wykazują chęć do samorozwoju w kierunku naukowym związanym z kierunkiem projektu.

Opis Programu /Projektu:

NCN, SONATA-14

Do naszego zespołu badawczego poszukujemy obecnie naukowca, który będzie zaangażowany w projekt badawczy mający na celu odkrycie nowych metod inżynierii białkowej silnie naładowanych białek. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednym z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie. Osoba na tym stanowisku stanie się częścią grupy dr Yusuke Azuma (https://www.azumag.com/  w zespole prof. Jonathana Heddle zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnolgoii UJ.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.02.2023
Plikj do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 14.02.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2023